• Những xu hướng chủ đạo của thị trường văn phòng năm 2019

    Những xu hướng chủ đạo của thị trường văn phòng năm 2019

    Dân số trẻ, chi phí lao động vừa phải cũng như nền kinh tế ổn định đưa Việt Nam trở thành một thị trường tiềm năng với các nhà đầu tư quốc tế. Trên cơ sở đó, thị trường văn phòng Hà Nội và TP.HCM có nhiều nền tảng để phát triển mạnh mẽ.

    29-05-2019214 lượt xemChi tiết